Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

“Xây dựng một đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt huyết và đầy năng lực. Chúng tôi cam kết sẽ đem đến cho bạn những cơ hội tuyệt vời để phát triển nghề nghiệp và thực hiện hoài bão của mình.”

  1. Chính sách tuyển dụng.

  • Nguyên tắc tuyển dụng của Dufago là lựa chọn những ứng viên phù hợp nhất với từng vị trí tuyển dụng dựa trên kỹ năng, phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.
  • Chính sách đào tạo phát triển nhân sự:

    • Công ty xây dựng chính sách trọng dụng, phát triển nhân tài và lộ trình thăng tiến hấp dẫn tùy vào từng vị trí công việc.
    • Công nhân viên được tham dự các khóa học do Công ty tổ chức sẽ được tài trợ 100% học phí.
  1. Chính sách tiền lương và phúc lợi xã hội

Dufago trả  “Lương theo năng lực” và “Thưởng theo thành quả lao động”.  nhằm tạo ra động lực để người lao động nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm