Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cầu Khuê Đông

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Khuê Đông

- Chủ đầu tư : Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 7.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác