Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cung thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cung thể thao Tuyên Sơn Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : UBND TP Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác