Đà Nẵng Plaza

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Đà Nẵng Plaza

- Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác