Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khoa nội đa chức năng và phòng hội trường khoa dinh dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khoa nội đa chức năng và phòng hội trường khoa dinh dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bộ Y tế

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.490.000.000 VNĐ  

Công trình khác