Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khu du lịch Laguna Lăng Cô

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khu du lịch Laguna Lăng Cô 

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Laguna (Hàn Quốc)

- Địa điểm : Lăng Cô-Huế

- Giá trị hợp đồng : 20.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác