Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Nhà máy Daiwa

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Nhà máy Daiwa

- Chủ đầu tư : Công ty Daiwa Việt Nam

- Địa điểm : Khu công nghiệp Hòa Khánh-Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.500.000.000 VNĐ  

Công trình khác