A solid foundation - creating thousands of beliefs

Brilliant Hotel

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Brilliant Hotel

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Ngũ Long

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4,000,000,000 VND  

Other works