A solid foundation - creating thousands of beliefs

Hoa Minh Apartment

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Chung cư Hòa Minh

- Chủ đầu tư : UBND thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.500.000.000 VNĐ  

Other works