A solid foundation - creating thousands of beliefs

Khách sạn Crown plaza

Công trình: Khách sạn Hoàng Đạt Silvershores

+ Đơn vị thi công: Công ty XD Số 5 Trung Quốc, Công ty CP XD Huashi, Công ty CP DINCO

+ Tổng khối lượng bê tông cung ứng: 130.000m3

 + Thời gian cấp bê tông : 2010-nay

Picture

Other works