A solid foundation - creating thousands of beliefs

Diamond Tower

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Diamond Tower

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty CP Xuất Nhập Khẩu FOODINCO thuộc Tập đoàn ALPHANAM

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3,000,000,000 VND  

Other works