A solid foundation - creating thousands of beliefs

MONACHY Danang Complex

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: EVN Land

- Chủ đầu tư : Công ty CP Bất Động Sản Điện lực

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 1.900.000.000 VNĐ  

Other works