A solid foundation - creating thousands of beliefs

Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị vệ sinh Inax

- Chủ đầu tư : Công ty INAX Việt Nam 

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 3,000,000,000 VND  

Other works