A solid foundation - creating thousands of beliefs

Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Nút mạng thông tin viễn thông liên tỉnh miền Trung Tây Nguyên

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng :  4,000,000,000 VND 

Other works