A solid foundation - creating thousands of beliefs

Nguyen Tri Phuong Bridge

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Cầu Nguyễn Tri Phương

- Chủ đầu tư : Ban Quản lý Công trình ưu tiên Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5,000,000,000 VND  

Other works