A solid foundation - creating thousands of beliefs

Aerospace components factory

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ

- Chủ đầu tư : Tập Đoàn Universal Alloy Corpotation ( UAC - Hoa Kỳ )

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 30,000,000,000 VND  

Other works