A solid foundation - creating thousands of beliefs

Khách sạn Novotel Đà Nẵng

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Khách sạn Novotel Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Sun Group.

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2,000,000,000 VND

Other works