A solid foundation - creating thousands of beliefs

Vinamilk milk factory

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Nhà máy sản xuất sữa Vinamilk

- Chủ đầu tư : Công ty sữa Vinamilk

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 9,000,000,000 VND  

Other works