THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tiêu đề
Báo cáo danh sách cổ đông lớn 6 tháng đầu năm 2021
29/07/2021
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021
14/07/2021
Thay đổi giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh
13/07/2021
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 3
15/06/2021
Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bê tông Dufago
18/05/2021
Thông báo về việc thay đổi mẫu dấu
18/05/2021
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 10
17/05/2021
TB thay đổi kế toán trưởng
06/05/2021
Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Khoáng sản Sơn Phước
06/05/2021
Báo cáo ngày trở thành cổ đông lớn – Huỳnh Phước Huyền Vy
06/05/2021
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ – Huỳnh Phước Huyền Vy
05/05/2021
Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
29/04/2021
Nghị quyết HĐQT về việc bầu chủ tịch nhiệm kỳ 2020-2024: Ông Lê Trường Kỹ
26/04/2021
Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
08/04/2021
Công văn giải trình chênh lệch giữa BCTC Công ty lập và BCTC kiểm toán năm 2020
02/04/2021