Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Trạm Bê Tông Tươi Tịnh Phong - Quảng Ngãi

Thông Tin

Năm thành lập:2019
Địa chỉ:Khu công nghiệp Tịnh Phong – Quảng Ngãi
Công suất:120 m3/giờ
Liên hệ: Mr. Trình – 098 2077740
Trạm bê tông tươi tại Khu công nghiệp Tịnh Phong - Quảng ngãi là 1 trong 5 chi nhánh thuộc Công ty Bê tông Dufago có trụ sở chính tại Thành Phố Đà Nẵng.