Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ

A. Sản phẩm xi măng

Xi măng PCB 30, PCB 40, PCB 50, PC 40, PC 50, PC HSR 40, PC MSR 50… với tất cả các thương hiệu đang thịnh hành. Cung cấp dạng bao dân dụng và rời dành cho công nghiệp.


Hình xi măng bao dân dụng

Hình xi măng công nghiệp

B. Sản phẩm thép

Thép xây dựng đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn xây dựng hiện hành:

1. Thép cuộn ø6- ø8


Hình thép cuộn

2. Thép thanh ( trơn và rằn )D10 mm – D 55mm

 
Hình thép thanh