BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG

Công tác giáo dục luôn được Dufago đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các sinh viên tham quan, thực tập và làm thí nghiệm tại nhà máy, Bê tông Dufago luôn duy trì quỹ khuyến học hằng năm để khuyến kích, động viên các sinh viên trong học tập.
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11 KHOA HÓA – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20.11 KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
Ngày 18.11.2023, trong không khí hân hoan của ngày Nhà giáo Việt Nam, đại diện Dufago – bà Nguyễn Thị Thảo – Phó Tổng Giám đốc đã trao 03 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho các sinh viên Khoa Hóa – Trường ĐH Bách Khoa, dựa trên kết quả học tập và rèn luyện. Danh sách bao gồm :
– Sinh viên Lê Bảo Kha – Lớp 19KTHH1
– Sinh viên Nguyễn Thị Thu Hà – Lớp 19KTHH1
– Sinh viên Dương Văn Tùng – Lớp 19KTHH2
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA HÓA – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA HÓA – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA HÓA – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
Tiếp nối quỹ khuyến học trong năm 2023, trong khuôn khổ chương trình mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 do Khoa Xây dựng cầu đường tổ chức, Bê tông Dufago dành tặng các suất học bổng đến sinh viên Ngành Vật liệu xây dựng – Khoa Xây dựng cầu đường – Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng. Danh sách bao gồm:
– Sinh viên Đặng Công Danh – Lớp 19VLXD
– Sinh viên Trần Hữu Thái – Lớp 19VLXD
– Sinh viên Ngô Nguyễn Hoàng Giang – Lớp 19VLXD
– Sinh viên Đặng Văn Quang – Lớp 19VLXD
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG - TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐH ĐÀ NẴNG
BÊ TÔNG DUFAGO TRAO TẶNG HỌC BỔNG CHO CÁC SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG – TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
Xin chúc mừng các em!

DUFAGO CONCRETE POURING SERVICE IN DA NANG, QUANG NAM, QUANG NGAI

Dufago Concrete promises to be the top-qualified supplier providing concrete with the best quality and service to to our valued customers. Please contact us via:

SĐT tư vấn: 098 2077740 – đổ bê tông Danang

Address: Office at 233 Dien Bien Phu- Danang city

Website: https://dufago.com.vn

Dufago's fanpage

Pouring concrete in Da Nang 

News

quick recruitment

Leave your information and choose a suitable position, we will contact you for an interview as soon as possible!

News

Other news