A solid foundation - creating thousands of beliefs

Executive Board

DANG TIEN DUC

GENERAL MANAGER

NGUYEN THI THAO

DEPUTY GENERAL MANAGER

NGUYEN VAN TRIEU

DEPUTY GENERAL MANAGER

TRAN KIM HOANG

SALES MANAGER

NGUYEN THI THAO

KIÊM TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN

DANG NGOC NHON

CHIEF TECHNICAL

HAPPY BIRTHDAY

CAM LE STATION MANAGEMENT

NGUYEN VAN TRIEU

KIÊM PHỤ TRÁCH KINH DOANH
QUẢNG NAM - QUẢNG NGÃI

PHẠM MINH VIỆT

QUẢN LÝ TRẠM TỊNH PHONG
- QUẢNG NGÃI