A solid foundation - creating thousands of beliefs

INVITATION FOR COMPETITIVE PRICE- DUFAGO CONCRETE

167
SHARES
2.1k
VIEWS

Kính gửi các đơn vị cung ứng,

Nhằm mở rộng nhà cung ứng nguyên vật liệu, vật tư thiết bị cho sản xuất, kinh doanh cũng như thực hiện chủ trương của HĐQT- BLĐ công ty trong việc tìm kiếm nhà cung ứng nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị cho năm 2023. Công ty Dufago trân trọng thông báo đến những khách hàng, những nhà cung ứng đã, đang và sẽ hợp tác với công ty chúng tôi trong việc cung cấp:

  • Nguyên vật liệu: Cát, đá, XM, phụ gia
  • Vật tư thiết bị: phụ tùng xe ô tô, vật tư, thiết bị trạm trộn: 120m3, 80m3, 60m3, lốp, nhớt…
  • Các loại dụng cụ..
  • Gara sửa chữa

Xem chi tiết công văn như bên dưới:

 

News

quick recruitment

Leave your information and choose a suitable position, we will contact you for an interview as soon as possible!

News

Other news