A solid foundation - creating thousands of beliefs

RECRUITMENT- DEPARTMENT OF TECHNICAL DEPARTMENT OF QUANG NGOI BRANCH

179
SHARES
2.2k
VIEWS

Job description:

 • Kiểm soát, hướng dẫn đào tạo, toàn bộ công việc của BP KCS kiểm soát chất lượng đầu vào và đầu ra.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành trực tiếp mọi hoạt động của phòng thí nghiệm đúng theo quy trình của Công ty.
 • Chịu trách nhiệm về kế hoạch kiểm soát chất lượng sản phẩm bê tông, các hồ sơ có liên quan.
 • Thiết kế thành phần cấp phối bê tông
 • Quản lý và điều hành trực tiếp về công tác kiểm tra độ sụt bê tông, lấy mẫu thí nghiệm cường độ bê tông, bảo dưỡng bê tông, thí nghiệm nguyên vật liệu, ép mẫu thí nghiệm và giao các hồ sơ có liên quan đến sản phẩm bê tông cho khách hàng.
 • Tham mưu, đề xuất với ban Giám đốc Công ty để sử dụng kế quả thiết kế cấp phối tối ưu.
 • Specific job will be discussed during the interview.

Request:

 • Tốt các chuyên ngành hóa silicat, vật liệu xây dựng, xây dựng,..
 • Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí quản lý kỹ thuật sản xuất bê tông thương phẩm từ 3 năm trở lên.

Benefits enjoyed:

 • Thu nhập từ 12- 15 triệu/tháng dựa vào năng lực (mức lương cụ thể: thỏa thuận khi phỏng vấn);
 • Regular training to improve skills
 • Thưởng theo năng lực, lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết và phúc lợi
 • Social insurance, health insurance, unemployment insurance according to the provisions of the labor law
 • Được mua bảo hiểm tai nạn 24h
 • Annual vacation, sightseeing and travel mode

Địa điểm làm việc: Tinh Phong Industrial Park - Quang Ngai

News

quick recruitment

Leave your information and choose a suitable position, we will contact you for an interview as soon as possible!

News

Other news