A solid foundation - creating thousands of beliefs

Vinh danh những cá nhân đạt thành tích trong tháng 3 – 4/2021

167
SHARES
2.1k
VIEWS

Sáng ngày 31/5 Dufago tổ chức khen thưởng nhân viên có thành tích xuất sắc tháng 4 và đặc biệt vinh danh cá nhân hoàn thành mục tiêu OKRs trong tháng 3, 4 /2021. Phần mềm OKRs được Dufago chính thức áp dụng từ tháng 01/2021- đã giúp cho toàn bộ nhân sự trong công ty chủ động thực hiện lên mục tiêu phù hợp với chiến lược của công ty. Với tính chất cam kết thực hiện tới cùng những mục tiêu OKR đã đặt ra – phần thưởng hôm nay là kết quả xứng đáng với những nổ lực trong thời gian vừa qua.

Dufago xin chúc mừng và tuyên dương các cá nhân:

1.Cá nhân tiết kiệm nhiên liệu tháng 4/2021:

– Mr: Hoang Van Long- Delivery Officer
– Ông: Nguyễn Đức Gioan- Nhân viên Giao hàng
– Ông: Nguyễn Đức Thành- Nhân viên Giao hàng
– Ông: Thái Văn Thi- Nhân viên Giao hàng
– Ông: Trần Văn Sơn- Nhân viên Giao hàng
– Ông: Nguyễn Văn Lĩnh- Nhân viên Lái xe kiêm vận hành phụ bơm cần
– Ông: Nguyễn Duy Linh- Nhân viên Lái xe bơm cần

2. Nhân viên giao nhiều chuyến hàng nhất tháng 4/2021:

– Ông: Nguyễn Hữu Tố- Nhân viên Giao hàng
– Ông: Nguyễn Tấn Lĩnh- Nhân viên Giao hàng
– Ông: Nguyễn Văn Mến- Nhân viên Giao hàng

3.Cá nhân vận hành sử dụng lốp xe hiệu quả tháng 4/2021:

– Ông: Trần Thanh Tú- Nhân viên giao hàng

4.Cá nhân hoàn thành mục tiêu OKRs tháng 3, 4/2021:

– Ông: Võ Hồ Hoa- Trưởng ban An toàn
– Ông: Nguyễn Bá Tuyên- Nhân viên Vận hành trạm
– Ông: Phùng Văn Quốc Hùng- Nhân viên Tư vấn bán hàng
– Ông: Võ Thành- Nhân viên Tư vấn bán hàng
– Ông: Lê Vũ Phục- Phó phòng Kinh doanh
– Ông: Nguyễn Văn Triều- Phó Tổng giám đốc
– Ông: Trần Kim Hoàng- Trưởng phòng Kinh doanh

 

News

quick recruitment

Leave your information and choose a suitable position, we will contact you for an interview as soon as possible!

News

Other news