A solid foundation - creating thousands of beliefs

Nhà máy sản xuất thiết bị may mặc Groz-Beckert Việt Nam

Công trình: Nhà máy sản xuất thiết bị may mặc Groz-Beckert Việt Nam

+ Đơn vị thi công: Công ty cổ phần DINCO

+ Tổng khối lượng bê tông cung ứng: 65.000 m3

+ Thời gian cấp bê tông: 2008-2009: 70 tỷ ; 2019-2020 : 20 tỷ

Picture

 

 

Other works