A solid foundation - creating thousands of beliefs

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

- Chủ đầu tư : Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

- Địa điểm : Thanh Hóa

- Giá trị hợp đồng : 93.000.000.000 VNĐ  
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn

Other works