Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

DUFAGO LẦN ĐẦU TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN

170
CHIA SẺ
2.1k
LƯỢT XEM

? Sáng ngày 10/04/2020, Công ty Vật liệu Xây dựng Dufago (Mã chứng khoán PDB) tổ chức đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 theo phương thức họp trực tuyến.

? Để đảm bảo thực hiện đúng theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID – 19 là không tập trung quá 20 người (trong 1 phòng) và giữ khoảng cách tối thiểu 2 m, Bêtông Dufago đã tổ chức họp trực tuyến tại 2 phòng họp tầng 2 và tầng 3 Văn phòng công ty đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đi kèm, nhằm đảm bảo an toàn cho đại biểu, cổ đông tham dự.

? Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 lần này, đứng trước những khó khăn thách thức của dịch COVID – 19 vẫn đang diễn ra phức tạp, thì việc có được sự đồng lòng, tín nhiệm của các cổ đông vào HĐQT và BGĐ là một nguồn động lực vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của công ty trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

? Trong chương trình làm việc, HĐQT – BGĐ đã đưa ra những kế hoạch chiến lược, theo đó là sự ra mắt thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024. Đây là một trong những sự thay đổi nằm trong chiến lược phát triển của công ty trong năm 2020 và định hướng các năm tiếp theo.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua các nội dung quan trọng sau:
– Thay đổi tên Công ty.
– Thay đổi Điều lệ Công ty.
– Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024.
– Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
– Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
– Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của Công ty.
– Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 và soát xét BCTC bán niên năm 2020.
– Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.
– Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020.

? Sau thời gian tập trung làm việc, Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với những chia sẻ đóng góp của cổ đông cho kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Kết thúc Đại hội với 100% cổ đông nhất trí tán thành, thể hiện sự tin tưởng của cổ đông vào ban điều hành cũng như định hướng của Công ty đã đề ra trong Đại hội lần này.

Tin Tức

Ửng tuyển nhanh

Để lại thông tin và chọn vị trí ứng tuyển phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất!

Tin tức mới

Tin tức khác