Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Dufago (HNX) (Công ty cổ phần Pacific Dinco) tiền thân là Xí nghiệp Bêtông Dinco – trực thuộc Công ty cổ phần Dinco, được thành lập năm 2007, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là sản xuất bê tông thương phẩm chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu xây dựng tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước.

*) EPS cơ bản (nghìn đồng): 2.0

EPS pha loãng (nghìn đồng): 2.00

P/E : 3.65

Giá trị sổ sách /cp (nghìn đồng): 14.67

(**) Hệ số beta: n/a

KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên: 1,740

KLCP đang niêm yết: 8,909,981

KLCP đang lưu hành: 8,909,981

Vốn hóa thị trường (tỷ đồng): 65.04

(*) Số liệu EPS tính tới Quý II năm 2020

(**) Hệ số beta tính với dữ liệu 100 phiên

Biểu đồ cổ phần Dufago

KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG 4 NĂM GẦN NHẤT

Cổ phần
Kết quả hoạt động kinh doanh