Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

NHÂN SỰ

TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG THÁNG 01/2020

[BÊ TÔNG DUFAGO THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG] ————————- 1. NHÂN VIÊN TƯ VẤN BÁN HÀNG – SL: 02 Nam 2. CHUYÊN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH

Chi tiết »