A solid foundation - creating thousands of beliefs

Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Nhà ga Sân bay quốc tế Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Quản lý bay miền Trung

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 40.000.000.000 VNĐ  

Other works