A solid foundation - creating thousands of beliefs

Khách sạn Hilton Đà Nẵng

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Khách sạn Hilton Đà Nẵng-Dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH TM DV Khách sạn Bạch Đằng 

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2,000,000,000 VND

Other works