Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Khách sạn Hilton Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Khách sạn Hilton Đà Nẵng-Dự án khu phức hợp khách sạn Bạch Đằng

- Chủ đầu tư : Công ty TNHH TM DV Khách sạn Bạch Đằng 

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 2.000.000.000 VNĐ

Công trình khác