A solid foundation - creating thousands of beliefs

Multi-functional internal medicine department and meeting room of nutrition department of Danang C Hospital

PROJECT DETAILS

- Tên dự án: Khoa nội đa chức năng và phòng hội trường khoa dinh dưỡng Bệnh viện C Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bộ Y tế

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 10.490.000.000 VNĐ  

Other works