Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC DUFAGO NĂM 2022

173
CHIA SẺ
2.2k
LƯỢT XEM
Vừa qua ngày 31.12.21 hội nghị chiến lược Dufago đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với sự tham gia của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban điều hành Dufago.
Trong buổi hội nghị, Tổng giám đốc công ty- ông Đặng Tiến Đức nhấn mạnh các mục tiêu trọng tâm năm 2022. Trong đó bao gồm: sẽ tiếp tục áp dụng hệ thống quản trị mục tiêu OKRs- đây là năm thứ 2 OKRs được áp dụng tại Dufago. Thực hiện chuyển đổi số để tăng năng suất lao động là mục tiêu tiếp theo được đề ra, hiện tại các nhân sự của Dufago đã và đang bắt đầu ứng dụng chuyển đổi số vào công việc của mình và chắc chắn sẽ đạt được những thành tựu nhất định.
Đặc biệt Dufago sẽ triển khai hệ thống quản trị trải nghiệm khách hàng vào năm 2022 để mang đến cho khách hàng sự hài lòng nhất.
Sau phần trình bày của ban lãnh đạo, các nhóm chiến lược lần lượt đưa ra những mục tiêu và giải pháp sẽ thực hiện trong năm 2022. Phần trình bày diễn ra sôi nổi quyết liệt với những câu hỏi và phản biện đi sau vào tìm giải pháp cho từng chiến lược cụ thể.
Kết quả của hội nghị được thống nhất qua các bản kí kết và đưa vào thực hiện. Với sự nổ lực, quyết tâm thực hiện, chắc chắn Dufago sẽ mang lại những dấu ấn rực rỡ trong năm 2022 này.
————————————–
Một số hình ảnh hội nghị chiến lược năm 2022

Tin Tức

Ửng tuyển nhanh

Để lại thông tin và chọn vị trí ứng tuyển phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất!

Tin tức mới

Tin tức khác