Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2022 TẠI DUFAGO

178
CHIA SẺ
2.2k
LƯỢT XEM

[ Đà Nẵng, ngày 31.12.2022] Dufago tổ chức ” Hội nghị tổng kết năm 2022” tại Grand Tourane với sự tham gia của ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV của Dufago. 

Năm 2022 vừa qua, thị trường kinh tế có nhiều biến động, ngành xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng từ thị trường. Nhưng với tinh thần quyết tâm, đi đúng mục tiêu chiến lược đặt ra, Dufago đã vượt qua khó khăn và có những thành tựu đáng tự hào. 

 

Toàn bộ CBCNV và ban lãnh đạo của Dufago

Ông Đặng Tiến Đức– Chủ tịch công ty TNHH MTV Bê tông Dufago đã ghi nhận kết quả của tập thể Dufago trong năm 2022 và trình bày chiến lược phát triển năm 2023. Qua đó ông cũng chia sẻ về văn hóa doanh nghiệp, các hoạt động của Dufago đều dựa trên nền tảng văn hóa đã có. 

Nguyễn Thị Thảo- Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng trình bày chiến lược năm 2023 của phòng kế toán

 

Ông Mai Sinh- Quản lý trạm trình bày mục tiêu chiến lược 2023 của Nhà máy Thanh Vinh Nhà máy Cẩm Lệ

Ông Ngô Hữu Anh- Trưởng ca sản xuất Nhà máy Cẩm Lệ trình bày mục tiêu chiến lược 2023 của Nhà máy Thanh Vinh Nhà máy Cẩm Lệ

Ông Phạm Minh Việt- Trưởng ca sản xuất Nhà máy Tịnh Phong trình bày mục tiêu chiến lược 2023 của Nhà máy Tịnh Phong. 

Ông Đặng Ngọc Nhơn- Trưởng Phòng kỹ thuật trình bày mục tiêu chiến lược 2023 của Phòng kỹ thuật. 

Ký cam kết Nhà máy Tịnh Phong– Nhà máy Thanh Vinh Phòng kỹ thuật. 

Ông Lê Văn Vũ – Trưởng ca sản xuất Nhà máy Chu Lai trình bày mục tiêu chiến lược 2023 của Nhà máy Chu Lai. 

Nguyễn Thị Thu Trang- Trưởng Bộ phận vật tư trình bày mục tiêu chiến lược năm 2023 của Bộ phận vật tư. 

Ký cam kết Nhà Máy Chu Lai, Bộ phận Vật tư. 

Ông Lê Thanh Dũng – Đội Trưởng Đội bơm trình bày mục tiêu chiến lược 2023 của Đội Bơm

Ông Trần Văn Trọng- Trưởng bộ phận Quản lý thiết bị trình bày mục tiêu chiến lược 2023 của Bộ phận Quản lý thiết bị. 

Ký cam kết Đội Bơm, bộ phận Quản lý thiết bị. 

Ông Trần Kim Hoàng- Trưởng phòng kinh doanh trình bày mục tiêu chiến lược Phòng kinh doanh. 

Ông Nguyễn Văn Triều- Phó tổng Giám đốc kinh doanh trình bày mục tiêu chiến lược Phòng kinh doanh.  

Ký cam kết Phòng kinh doanh về chiến lược năm 2023. 

Phan Thiện Dung – Trưởng Bộ phận Hành chính nhân sự Dufago nêu chiến lược bộ phận Hành chính nhân sự năm 2023 

Nguyễn Thị Ái Diễm – Nhóm Marketing đã truyền thông về Marketing nội bộ, và trình bày chiến lược Marketing năm 2023

Ký cam kết bộ phận HCNS- Nhóm Marketing 

Sau đây là những hình ảnh các bộ phận, phòng ban: 

 

 

 

Tin Tức

Ửng tuyển nhanh

Để lại thông tin và chọn vị trí ứng tuyển phù hợp, chúng tôi sẽ liên hệ phỏng vấn trong thời gian sớm nhất!

Tin tức mới

Tin tức khác