Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

- Chủ đầu tư : Tập đoàn KOICA (Hàn Quốc)

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác