Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Bệnh viện Hoàn mỹ Đà Nẵng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng

- Chủ đầu tư : Bệnh viện Hoàn Mỹ

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác