Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Bưu điện liên tỉnh và quốc tế khu vực III

- Chủ đầu tư : Tập đoàn VNPT Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ 

Công trình khác