Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 60.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác