Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cao tốc La Sơn Túy loan

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cao tốc La Sơn Túy loan

- Chủ đầu tư : Bộ GTVT

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 20.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác