Cầu An Tân

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu An Tân

- Chủ đầu tư : UBND Tỉnh Quảng nam

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 4.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác