Cầu Hương An

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Hương An

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Nam 

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 3.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác