Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cầu Kỳ Phú II

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Kỳ Phú II

- Chủ đầu tư : UBND tỉnh Quảng Nam

- Địa điểm : Quảng Nam

- Giá trị hợp đồng : 5.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác