Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Cầu Rồng

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Cầu Rồng

- Chủ đầu tư : Sở Giao Thông Vận Tải Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 45.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác