Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Dự án Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng

Một trong những dự án có quy mô lớn nhất tại Đà Nẵng năm 2021- 2022 là khu Công Nghệ Cao. Và DUFAGO tự hào khi cùng đồng hành với nhà thầu Trung Nam trên vai trò là nhà cung cấp bê tông.

Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng có diện tích 1128,40 ha, thuộc huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Là một trong ba khu Công Nghệ Cao đa chức năng cấp quốc gia của Việt Nam và là Khu Công Nghệ Cao quốc gia duy nhất tại miền Trung, được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2010.

Dự tính năm 2023 dự án này sẽ hoàn thiện, Dufago đã và đang là nhà cung cấp bê tông chính cho dự án này. Sau đây là những hình ảnh của Dufago tại dự án:

 

 

Công trình khác