Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Dự án Kingmarker – Quảng Ngãi

Dự án Kingmarker có vị trí ở phía Tây và phía Đông khu công nghiệp Vsip – Quảng Ngãi

Ở giai đoạn 1 và gđ 2 tại khu công nghiệp này Dufago đã cung cấp hơn 3000m3 . Ngày 22 tháng 1 năm 2022 Dufago được chủ đầu tư tin tưởng và tiếp tục cung cấp bê tông cho dự án Kingmarker giai đoạn 3,4.

Được biết khu CNVSIP Quảng Ngãi là dự án đầu tiên tại miền Trung Việt Nam với diện tích lớn 1.700ha. Dufago tự hào khi được nhà đầu tư đặt niềm tin là nhà cung cấp bê tông cho các dự án tại đây

Công trình khác