Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Dự án Oucanyon – Quảng Ngãi

Dự án Oucanyon tại khu công nghiệp VSIP – Quảng Ngãi do Dinco E&C là nhà thầu. Và Dufago được tín nhiệm là nhà cung cấp bê tông cho dự án này.

Nhà máy OUCANYON chuyên sản xuất đồ trang trí nội và ngoại thất phục vụ cho các khách hàng trong và ngoài nước.

Công trình khác