Chinese (Simplified)EnglishJapaneseVietnamese

Một nền tảng vững chắc - tạo muôn vạn niềm tin

Đường Vành Đai 1

CHI TIẾT DỰ ÁN

- Tên dự án: Đường Vành Đai

- Chủ đầu tư : Sở GTVT thành phố Đà Nẵng

- Địa điểm : Đà Nẵng

- Giá trị hợp đồng : 30.000.000.000 VNĐ  

Công trình khác